Binnen de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is jarenlang onderzoek gedaan naar pijnherkenning bij paarden en ezels.
Dr Thijs van Loon en Dr Machteld van Dierendonk deden het onderzoek en ontwikkelden de methodiek achter de pijnmetingen in EPWA.