Stichting De Paardenkamp is het nationaal rusthuis en kenniscentrum voor oudere paarden.
Het welzijnsdagboek en de PPID check werden ontwikkeld op basis van de kennis en ervaring van onze medewerkers.
De opzet van het welzijnsdagboek was onderdeel van de afstudeerstage van Daphne Lacourt.